CHAKRA BRACELET, TREE POSE CHARM

#720

Regular price $40.00

Charoite, Turritella Agate, Brecciated Jasper, Mookaite, Malachite, Azurite, Sodalite, Clear Quartz.