CHAKRA BRACELET, NAMASTE CHARM

#718

Regular price $40.00

Charoite, Turritella Agate, Brecciated Jasper, Mookaite, Malachite, Azurite, Sodalite, Clear Quartz.